Kangal Köpeği özellikleri
Her ülke kendi köpek ırklarınının tarihini hevesle yazma eğilimde olsa da, konu sürü koruma köpekleri olunca mutlak doğruya ulaşmak oldukça zordur. Türk kültürünün derinliklerine işlemiş bir ırk olsa bile Kangal Çoban Köpeği de bu ırklardan biri olarak görülmelidir. Türk milletinin övünç kaynağı olan Kangal, bugün Türkiye’nin ulusal köpeği kabul edilmektedir.

Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederken başlıca geçim kaynakları hayvancılık olduğu için koruyucu ve güçlü köpeklerini de yanlarında getirdiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Kangal’ın atası olabilecek köpekler tarih boyunca göçebe Türk halkları tarafından yetiştirilmiştir. Orta Asya’da seyahat ettikleri geniş coğrafyaların tek renkte köpek yetiştirmeyi mümkün kılmadığı göz önüne alındığında akla şu soru gelmektedir:  Orta Asya’da farklı renklerdeki bu köpeklerden bir kısmı nasıl oldu da Türkiye’ye geldiğinde tek tipe ve renge bürünerek Kangal’a dönüşmüştür?

Geleneksel çobanlığın yazılı olmayan kurallarından biri sürü koruma köpeklerinin kamuflaj gereği büyük ölçüde korumakla yükümlü oldukları küçük baş sürüleri ve yaşadıkları coğrafyanın genel tonuyla aynı renkte olmalarıdır. Kangal Köpeği’nin krem renk tonları ve siyah maskesi, Sivas ve yöresinde yaygın olarak üretilen Akkaraman Koyunu’nun aynı renk dağılımıyla örtüştüğü gibi ırka bozkırda güçlü bir kamuflaj da sağlar. Bu nedenle, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız steplerinden farklı olarak Kangal Çoban Köpeği Türkiye’nin doğusuda nispeten dağlarla çevrili yaylalarda kendine daha izole bir alan bularak bugünkü tutarlı tip ve renk yapısına ulaştığı kolaylıkla söylenebilir.

Kangal Çoban Köpeği ismini, geçmiş dönemlerde ırkın yüksek kalitede ve miktarda çok iyi örneklerini barındırmış olan Sivas’ın Kangal ilçesinden almaktadır. Günümüzde Kangal köpeği koyunculuğun ve meraklılarının olduğu her yerde varlığını devam ettirmektedir.

Bir yanıt yazın